Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

16 Серпня 2023
 • Хто має право на отримання статусу?

Дитина (зокрема особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років) яка:

 • отримала поранення, контузію, каліцтво;
 • зазнала фізичного, сексуального насильства;
 • була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
 • залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
 • незаконно утримувалася, зокрема й у полоні;
 • зазнала психологічного насильства (моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення або переміщення за кордон)

Важливо! При зверненні вказується та підстава, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я, розвиток.

 • Хто може звернутися для отримання статусу?
 • дитина самостійно (з 14 років);
 • законний представник дитини (батьки/усиновлювачі);
 • родичі дитини;
 • представник органу опіки та піклування.
 • Куди необхідно звертатися?

Звертатися з документами слід до служби у справах дітей за місцем проживання/перебування дитини:

 • служба у справах дітей Корабельної районної ум.Херсоні ради (вул.Суворова, 29);
 • служба у справах дітей Суворовської районної у м.Херсоні ради (вул.Маяковського, 8);
 • служба у справах дітей Дніпровської районної у м.Херсоні ради (вул.Перекопська, 168).
 • Які документи необхідно подати?
 • заяву про надання дитині відповідного статусу;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • копію свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини (паспорт громадянина України);
 • копію документа, що посвідчує особу заявника (якщо дитина звертається не самостійно);
 • копію документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • копію довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини у населеному пункті, що знаходиться на території ведення воєнних дій.

У разі отримання поранення, контузії, каліцтва також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах.

У разі обставин психологічного насильства також подаються висновки оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлені Херсонським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (вул. Суворова, 6, тел. 461597).

За інших обставин подаються:

 – копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про  залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
– витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
– висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за наявності таких підстав).

 • Коли і як буде надано статус?

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини відповідно до поданих документів.

Важливо! У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, документи,  що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.

За довідковою інформацією можна звернутися за телефоном 0552 461597,  Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді