Буде розширено перелік підстав для припинення виплат пенсій

Пенсіонерам

Парламент ухвалив  законопроект №9453 щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Пропонується змінити підстави припинення та поновлення виплат пенсій.

На даний час виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

– у разі смерті пенсіонера;

– у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

– в інших випадках, передбачених законом.

Але буде інакше.

Перелік підстав для припинення виплати пенсії доповнюється такими пунктами:

– за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

– у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в установленому законом порядку;

– у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

– у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Також до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вводиться стаття 47-1, за якою виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Фізична ідентифікація – це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах Пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію.

До фізичної ідентифікації прирівнюється

– Авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

– ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, встановленого правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері соціального захисту населення та у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

– Посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Ще консультації