Чи можливо розірвати військвий контракт та на яких підставах?

Воїнам ЗСУ і їх родинам

Пунктом 3 ч. 5 ст. 26 Закону України «про військовий обов’язок та військову службу» з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на таких підставах 

 Дострокове припинення контракту можливе, і ось, на яких підставах:

1. За віком, тобто у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

2. За станом здоров’я, а саме на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

3. На підставі обвинувального вироку суду, відповідно до якого призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

4. За сімейними обставинами або з інших поважних причин, крім випадків згоди військовослужбовця продовжувати військову службу:

– у зв’язку з вихованням дитини-інваліда віком до 18 років;

–  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

– у через необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

– у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

– у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

–  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

–  військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;

–  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

– один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

– військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Ще консультації