Чи потрібно громадянам України ставати на консульський облік за кордоном?

Тим, хто за кордоном, або має намір виїхати

Перш за все, консульський облік – це фіксація місця проживання громадянина України за кордоном шляхом внесення відповідних даних до інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

Консульський облік буває постійний, тимчасовий та облік усиновлених дітей.

Постійному обліку підлягають громадяни України, які постійно проживають за кордоном. Строк перебування на такому обліку необмежений.

Тимчасовий облік – це облік осіб, які знаходяться за кордоном більше 90 днів. Постановка на тимчасовий облік  відбувається у добровільному порядку. Строк, протягом якого особи перебувають на обліку, становить 1 рік із можливістю продовження, але у будь-якому разі не більше 5 років.

Обов’язковому консульському обліку підлягають також усиновлені діти-громадяни України віком до 18 років, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Після 18 років така дитина знімається з консульського обліку.

Окрім того, на час воєнного стану обов’язковому консульському обліку підлягають:

  • діти, які не досягли 16 років, які виїхали за межі України у супроводі одного з батьків без наявності згоди іншого з батьків або у супроводі баби, діда, сестри, брата, мачухи, вітчима або інших людей, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, які виїхали за кордон у супроводі законного представника або іншої уповноваженої ним особи;
  • діти, які не досягли 18 років, влаштовані у сім’ї патронатних вихователів;
  • діти до 18 років, передані під опіку, піклування, влаштовані у прийомні сім’ї чи дитячі будинки сімейного типу.

Основною метою обліку дітей є захист їх прав та інтересів, можливість уповноважених органів із захисту прав дитини проводити моніторинг умов перебування дітей за межами України.

  • особи з інвалідністю, які виїхали за кордон;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років, що виїхали за кордон;
  • діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня тощо;
  • особи, які потребують постійного догляду.

Облік такої категорії осіб здійснюється для того, щоб громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років могли самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду виїхати за кордон для догляду за такими особами, на підставі довідки про перебування таких осіб на консульському обліку.

 Перебування на консульському обліку забезпечує можливість отримання своєчасної допомоги від консула, зокрема, під час виникнення надзвичайної ситуації за кордоном; надає можливість брати участь у голосуванні на виборах в іноземних виборчих дільницях; а також дає право перебувати в Україні на автомобілі з іноземною реєстрацією до 60 днів на рік.

 За постановку на консульський облік справляється консульський збір. Збір не сплачується за облік дітей віком до 16 років, усиновлених дітей та пред’явників дипломатичних або службових паспортів України.

Ще консультації