Додаткова компенсація членам сімей загиблих військових та поліцейських

Воїнам ЗСУ і їх родинам | Допомога постраждалим від війни

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.24 року №37 визначено можливість і порядок виплати грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткових відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті).

В таких випадках передбачені наступні виплати:

Військовослужбовців – грошова компенсація виплачується членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, зазначеним в абз. 4 п. 6 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Поліцейських – грошова компенсація виплачується членам їх сімей, зазначеним в абз. 3 ч. 6 ст. 94 Закону України «Про Національну поліцію», а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Члени сімей загиблих (померлих) отримують такі права з дня загибелі (смерті) зазначених осіб відповідно до свідоцтва про смерть.

Розрахунок грошової компенсації здійснюється з урахуванням таких критеріїв: посадового окладу;окладу за військовим (спеціальним) званням;надбавки за вислугу років;щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець, поліцейський мав право на день його загибелі (смерті).

Виплата грошової компенсації здійснюється за відповідною заявою членів сімей загиблих (померлих), що подана у паперові або електронній формі на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини, органу, закладу, установи, організації за місцем проходження служби загиблих (померлих) військовослужбовців, поліцейських.

До заяви додаються такі документи у копіях:

– документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України заявника;
– РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
– свідоцтва про смерть;

– свідоцтва про народження військовослужбовця, поліцейського – для виплати грошової компенсації батькам;

– свідоцтва про шлюб – для виплати грошової компенсації дружині (чоловікові);
– свідоцтва про народження дитини – для виплати грошової компенсації дитині;
– рішення держадміністрації, виконавчого органу ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування – для законних представників (опікунів, піклувальників) над дітьми військовослужбовця, поліцейського;
– рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування особи на утриманні військовослужбовця, поліцейського, – для осіб, які не були членами сім’ї військовослужбовця, поліцейського, але перебували на його утриманні;
– витягу з реєстру територіальної громади – для повнолітніх дітей, які проживали разом з військовослужбовцем, поліцейським.

Командир (начальник, керівник) військової частини, органу, закладу, установи, організації протягом 15 днів з дня подання заяви приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошової компенсації, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Рішення про відмову у виплаті грошової компенсації може бути оскаржено у судовому порядку/

Ще консультації