Дружина військового буде платити аліменти на його утримання у разі його каліцтва

Воїнам ЗСУ і їх родинам

Сімейний кодекс передбачає, що право на аліменти має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є особою з інвалідністю I, II чи III групи.

Тобто якщо чоловік-військовий внаслідок каліцтва на війні стає, наприклад, особою з інвалідністю, то він отримує право на аліменти від своєї дружини, але за певних умов.

При цьому таке право він отримує не тільки під час шлюбу, а й протягом року після його розірвання, якщо непрацездатність виникла в цей період.

Натомість, є певні умови отримання аліментів в такому випадку:

  • чоловік потребує матеріальної допомоги, тобто якщо якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом;
  • дружина має можливість надавати таку допомогу.

Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви.

Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більш як за один рік.

Якщо один із подружжя одержує аліменти у зв’язку з інвалідністю, сплата аліментів триває протягом строку інвалідності. У разі подання відповідного документа про продовження строку інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний строк без додаткового рішення суду про це.

Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі. При цьому враховуються усі обставини в індивідуальному порядку.

Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Право на утримання чоловіка у шлюбі, а також право на утримання, яке він має після розірвання шлюбу, припиняється у разі поновлення його працездатності, а також реєстрації з ним повторного шлюбу.

Право на утримання припиняється від дня настання цих обставин.

Право чоловіка на аліменти, які були присуджені за рішенням суду, може бути припинене за рішенням суду, якщо буде встановлено, що:

1) одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги;

2) платник аліментів неспроможний надавати матеріальну допомогу.

Рішенням суду може бути позбавлено чоловіка права на утримання або обмежено його строком, зокрема, якщо:

– подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час;

– непрацездатність або тяжка хвороба чоловіка, була прихована від другого з подружжя при реєстрації шлюбу;

– чоловік свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги.

Таке правило поширюються і на осіб, у яких право на аліменти виникло після розірвання шлюбу.

Ще консультації