Кабінет пацієнта – в «Дія»

Щодо онлайн послуг

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я» від 28 червня 2024 року №756, якою запроваджено особистий кабінет пацієнта.

Особистий кабінет пацієнта – сукупність функціональних можливостей центральної бази даних та електронних кабінетів пацієнта, які функціонують у складі центральної бази даних та електронних медичних інформаційних систем, підключених до центральної бази даних відповідно до цього Порядку, і забезпечують реалізацію права доступу пацієнтів до інформації та документів у центральній базі даних і використання пацієнтами електронних сервісів, впроваджених відповідно до законодавства.

Особистий кабінет пацієнта забезпечує доступ пацієнтів (їх законних представників) до електронної системи охорони здоров’я:

– або через електронний кабінет пацієнта, що входить до складу центральної бази даних;

– або через електронні кабінети пацієнта, що функціонують в електронних медичних інформаційних системах, підключених до центральної бази даних відповідно до цього Порядку, у тому числі на Порталі Дія, зокрема із використанням мобільного додатка «Дія».

Права пацієнта:

– реєструвати себе в центральній базі даних, подавати заяви про внесення змін і доповнень до відповідних відомостей у Реєстрі пацієнтів;

– вносити та переглядати інформацію про себе, що міститься в центральній базі даних;

– подавати декларацію через електронну систему охорони здоров’я в порядку, установленому МОЗ, вносити інформацію про припинення дії декларації до Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, переглядати записи про всі подані декларації в зазначеному Реєстрі;

– переглядати перелік електронних медичних інформаційних систем, яким пацієнт надав доступ до інформації про себе, що міститься в центральній базі даних, із метою використання функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я, за умови автентифікації пацієнта в електронному кабінеті пацієнта, що функціонує у відповідній електронній медичній інформаційній системі, а також припиняти такий доступ.

Ще консультації