Перелік поважних причин неприбуття військовозобов’язаних на збори

Воїнам ЗСУ і їх родинам

Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного чи резервіста для призову на збори в пункт і в строк, установлені керівником відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), які підтверджені відповідними документами (довідками), визнаються:
1) смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

2) хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

3) здійснення стосовно військовозобов’язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

4) потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

5) складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Ці підстави визначені Переліком поважних причин несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного чи резервіста для призову на збори, що затверджений постановою КМУ від 28.07.2010 № 673.

В таких випадках зазначені особи не можуть нести відповідальність за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу.

Ще консультації