Порядок огляду військових на стан сп’яніння

Воїнам ЗСУ і їх родинам

12 січня 2024 року КМУ затвердив Порядок направлення військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців Збройних Сил для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, та проведення такого огляду (постанова № 32 від 12.01.24).

Відповідно до нового Порядку огляду на стан сп’яніння підлягають військовослужбовці/військовозобов’язані, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують обов’язки військової служби або перебувають на території військових частин (установ, закладів) у стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Такий огляд проводиться наступними уповноваженими особами:
 посадовою особою, уповноваженою на його проведення начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах;

 командиром (начальником) військової частини (установи, організації, підприємства, закладу, підрозділу) Збройних Сил, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;

 – командиром (начальником) правоохоронного органу спеціального призначення, з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

 Виключно ВСП надано повноваження проводити огляд:
– на вулицях;

– у закритих спортивних спорудах;

– у скверах, парках;

– в усіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення);

– у заборонених законом інших місцях.

Хто саме проводить огляд:
– уповноваженою посадовою особою — на місці вчинення (виявлення) правопорушення;

– у разі неможливості провести огляд на місці вчинення (виявлення) правопорушення;

— безпосередньо в органі управління, у військовій частині (в установі, організації, на підприємстві, в закладі, підрозділі);

– у будь-якому випадку – з використанням спеціальних технічних засобів (засоби вимірювальної техніки, які відповідають законодавству, що містить вимоги до таких засобів) і текстів, які мають документ про відповідність;

 – або лікарем закладу охорони здоров’я, який пройшов спеціальну підготовку.

При цьому передбано обов’язкове проведення відеозапису. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення. А якщо за певних обставин здійснення відеозапису є неможливим, огляд здійснюється у присутності двхо свідків, але крім осіб, які перебувають у відносинах підлеглості з особою, стосовно якої проводиться огляд, або особи, щодо неупередженості яких є сумніви.

Огляд у закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби 
Лікар, що проводить огляд, повинен ознайомитися з документами, які посвідчують особу військовослужбовця/військовозобов’язаного. Лікар складає акт медичного огляду та висновок у трьох примірниках.

Висновок може бути оскаржений в установленому законодавством порядку. 

Ще консультації