Порядок стягнення аліментів з боржника, який проживає за кордоном

Різне

У сучасних українських реаліях все більш актуальним є питання, як стягнути аліменти з боржника, який знаходиться за кордоном. Адже багато хто вважає, що виїхавши за кордон можна ігнорувати обов’язок зі сплати аліментів на утримання своєї дитини.

Проте, це не так! 

Україна є учасницею низки двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, які вирішують питання щодо стягнення аліментів за кордоном.

Серед них:

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_425#Text) ,

Конвенція про  визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_001#Text) ,

Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l12#Text) .

Україна також є стороною двосторонніх міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних справах, які передбачають взаємне визнання і виконання судових рішень у цивільних справах (в тому числі, у справах про стягнення аліментів), і на підставі яких можливо вирішити питання про визнання та виконання рішень судів на території інших країн.

 З переліком чинних міжнародних договорів у цивільних та кримінальних справах можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/m/perelik-dvostoronnih-ta-bagatostoronnih-mijnarodnih-dogovoriv-u-sferi-pravovoi-dopomogi-ta-pravovogo-spivrobitnitstva-u-tsivilnih-ta-kriminalnih-spravah-po-krainah

Отже, що треба зробити, якщо один з батьків проживає за кордоном і  відмовляється добровільно сплачувати аліменти?

По-перше, в Україні той з батьків, із ким проживає дитина, має звернутися до суду із позовом про стягнення аліментів та отримати рішення суду.

По-друге, звернутися до суду іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України. 

Таке клопотання має містити максимально відому Вам інформацію про боржника, а саме: повне ім’я, дату народження, громадянство, адресу проживання протягом останніх 5 років, рід занять та/або місце роботи, фотокартку (за можливості), відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, інформацію про належне боржникові майно, а також іншу корисну для справи інформацію. 

 До клопотання додаються документи: 

– копія судового рішення; 

– довідка про те, що рішення набрало законної сили; 

– довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України; 

– довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні; 

– копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті; 

– фотокартка стягувача.

Зверніть увагу, що документи, що надає суд України, обовязково мають бути засвідчені підписом судді і гербовою печаткою суду.

Вказане клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції. 

 Клопотання та документи, що до нього додаються, подаються українською мовою разом із перекладом на офіційну мову країни, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення. 

 Рішення по цьому питанню приймається протягом 1 місяця від дня його надходження. Цей строк може становити більш ніж один місяць, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію/документи або вжити інших заходів для належного оформлення клопотання.  

 Нотаріально завіряти переклад не вимагається. Вимога консульської легалізації або засвідчення документів апостилем також не застосовується до такого роду документів.

Ще консультації