Проходження повторного медичного огляду обмежено придатним

Різне

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Законопроєктом визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».

Передбачається введення в дію закону через місяць з дня настпуного після його опублікування. А Кабміну доручено протягом трьох місяців узгодити всі свої нормативно-правові акти і прийняти нові акти для реалізації цього закону.

Такі зміни внесені законопроєктом №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Точний текст закону буде відомий після його підписання спікером. Наразі на сайті ВР розміщено порівняльну таблицю другого читання.

Ці нововведення, які мали б бути в новому законі про мобілізацію, реалізовані шляхом внесення відповідних поправок саме до цього законопроєкту.

Такими поправками до другого читання у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» запропоновано виключити абзац 10 ч. 9 ст. 14, який передбачає, що на районні (міські) комісії з питань приписки покладається зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, яких за станом здоров’я визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час.

В абзаці 5 ч. 10 ст. 14, який встановлює, що «за результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:… непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних» слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних» виключені.

Таким чином, комісія з питань приписки може прийняти рішення лише про непридатність до військової служби. Також виключено слова «або обмежену придатність» з пункту «б» ч. 3 статті 26.

Ця норма передбачала, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, звільняються за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби. Але тепер залишиться лише норма про непридатність.

Також виключено слова про «обмежену придатність у воєнний час» з підпункту «б» пункту 1 ч. 4 ст. 26, за якою військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби.

Також виключено відповідну норму про обмежену придатність з підстав припинення контракту і звільнення з військової служби.

Вилучено і відповідну норму з ч. 6 ст. 26, яка встановлює, що військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії зокрема про обмежену придатність до військової служби.

Також у п. 3 ч. 6 ст. 37, за яким виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України – у відповідному підрозділі СЗР) підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку слова «з виключенням з військового обліку» вилучено.

Ще консультації