Стягнення аліментів із боржника, який знаходиться за кордоном

Тим, хто за кордоном, або має намір виїхати

У разі наявності рішення українського суду про стягнення аліментів.

Стягнення аліментів із боржника, який знаходиться або який отримує дохід за кордоном, відбувається на підставі звернення стягувача до компетентних органів цієї держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів.

При цьому треба керуватися багатосторонніми міжнародними договорами, що регулюють питання стягнення аліментів за кордоном, які ратифікувала Україна:

Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_425#Text) ,

Конвенцією про  визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_001#Text) ,

Конвенцією про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l12#Text) .

Україна також є стороною двосторонніх міжнародних договорів про правову допомогу у цивільних справах, положення яких передбачають взаємне визнання і виконання судових рішень у цивільних справах, і на підставі яких можливо вирішити питання про визнання та виконання рішень судів на території інших країн.

 Перелік чинних міжнародних договорів у цивільних та кримінальних справах можна знайти на офіційному сайті Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/m/perelik-dvostoronnih-ta-bagatostoronnih-mijnarodnih-dogovoriv-u-sferi-pravovoi-dopomogi-ta-pravovogo-spivrobitnitstva-u-tsivilnih-ta-kriminalnih-spravah-po-krainah

Для належного виконання положень зазначених міжнародних договорів затверджені:

-Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54;

-Інструкція про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2006 № 121/5;

-Інструкція про виконання в Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, затверджена наказом Міністерства юстиції України  від 15.09.2017  №2904/5.

Перш за все, стягувач аліментів звертається до українського суду, який виніс рішення про стягнення аліментів, для отримання документів, передбачених міжнародним договором. Зазвичай, це:

  • засвідчена належним чином копія судового рішення;
  • довідка про набрання рішенням законної сили, якщо це не вказано у тексті самого рішення;
  • довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
  • довідка про  те,  що  відповідач  був  належним  чином повідомлений  про день судового засідання, та копії документів, що це  підтверджують,  якщо  відповідач  не  брав  участі  в судовому засіданні.

Документи, що надає суд України, засвідчуються підписом судді і гербовою печаткою суду.

Клопотання про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів та всі документи, що до нього додаються, перекладаються на мову держави, на  території  якої  буде  здійснюватись  визнання і виконання  рішення, або на іншу мову, зазначену у міжнародному договорі.

Міжнародним договором може бути передбачено подання клопотання до суду України (у такому випадку суд надсилає клопотання та додані до нього документи до Міністерства юстицї через міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ для направлення до компетентного органу іноземної держави), або безпосередньо до компетентного суду іноземної держави.

Рішення суду України може виконуватися на території іншої держави після визнання та надання компетентним органом цієї держави дозволу на його виконання. Виконується рішення на території іноземної державі відповідно до законодавства цієї держави.

У разі відсутності судового рішення про стягнення аліментів

Якщо іншого не встановлено міжнародним договором, справи про стягнення аліментів можуть розглядатися судами України за місцем реєстрації проживання позивача-отримувача аліментів.

За таких підстав заявник звертається до суду України із позовною заявою про стягнення аліментів, а після винесення судом України рішення – до компетентних органів іноземної держави із клопотанням про визнання та виконання рішення суду України.

Якщо ж міжнародним договором встановлено необхідність звернення із позовом про стягнення аліментів за місцем перебування відповідача-платника аліментів, вбачається доцільним звертатися до іноземної держави, суди (органи) якої компетентні розглядати справу про стягнення аліментів.

Щодо осіб, які перебувають на території рф/білорусі

Між Україною та росією, Україною та білоруссю відсутні чинні міжнародні договори, які б регулювали питання співробітництва компетентних органів щодо визнання та виконання судових рішень у цивільних справах.

За таких умов виконання рішення суду України на території іноземної держави може бути здійснено на основі принципу взаємності, якщо це передбачено законодавством іноземної держави. Тобто, зацікавлена особа може звернутись з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України до відповідного органу іншої держави безпосередньо.

При цьому, при вирішенні питання щодо надання дозволу на виконання рішення про стягнення аліментів компетентними органами будь-якої держави береться до уваги компетенція суду, що ухвалив рішення, наявність даних про участь боржника у розгляді справи або його належне повідомлення про розгляд справи, про вручення боржнику копії рішення.

Перелік документів, що надаються разом з клопотанням про визнання і виконання, а також вимоги щодо їх засвідчення, за відсутності міжнародного договору визначаються законодавством тієї держави, де вимагається виконання.

Ще консультації