Як оскаржити придатність до військової служби?

Воїнам ЗСУ і їх родинам

Порядок проведення медичного огляду для визначення придатності до військової служби
визначений Наказом Міноборони № 402. Однак, ВЛК часто порушують цей порядок,
визнаючи придатними до військової служби осіб, які за станом свого здоров’я в дійсності є
непридатними. Натомість, такі рішення ВЛК можна оскаржити.

Аналіз судової практики по таким справам дозволяє визначити ті аргументи, які можна
використовувати для доведення неправильності висновків ВЛК.

Суди зазначають, що тільки ВЛК як спеціальний орган має повноваження встановлювати
медичний діагноз, а не суд. Суд не може визнавати діагнози неправильними, оскільки він
не є медичним органом та перевіряє законність постанови ВЛК виключно в межах
дотримання процедури огляду та видачі висновків.

У рішенні по справі №380/10192/23, суд дійшов висновку, що позивач не оскаржував саму
процедуру проходження огляду, а лише поставлений діагноз, не вказав які порушення
були саме при проведенні медичного огляду. У зв’язку з цим суд відмовив у скасуванні
постанови ВЛК про придатність до військової служби.

До суду оскаржується тільки порушення порядку проведення медогляду, а поставлений
діагноз – до ВЛК вищого рівня.

Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби
військовослужбовців, які одержали поранення, здійснюється ВЛК тільки після закінчення
лікування у відповідному медичному закладі.

Незаконним буде направлення такого військовослужбовця на медичний огляд з
подальшим висновоком про його придатність, якщо він ще не завершив лікування.

Такий висновок зробив адміністративний суд у справі № 160/10293/23, де також зазначив,
що ВЛК не застосувало індивідуальний підхід щодо здоров’я, віку, освіти, військового
фаху, досвіду та інших даних позивача для з’ясування можливості подальшого
проходження ним військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його
здоров`я, що є порушенням, а тому визнав довідку ВЛК незаконною.

Якщо військовозобов’язаний мав усі можливості подати до ВЛК документи про хворобу,
через яку він не може проходити військову службу за станом здоров`я, але не надав їх, то
висновок ВЛК про придатність до служби без врахування цих документів є законним,
адже на момент огляду ВЛК не порушила встановлений порядок.  Про це зазначив
Запорізький окружного адміністративний суд у справі № 280/2845/23.

Крім того, суд зазначив, що надані позивачем документи лише відображають його
фактичний стан на момент проведення такого огляду в межах визначених позивачем
скарг, а не його придатність до військової служби, оскільки повноваження щодо
постановлення такого висновку надані виключно ВЛК.

У справі № 160/4834/23 суд зауважив про численні порушення проведення огляду
військовозобов’язаного, а саме:
– ВЛК не надало можливості надати інформацію про стан здоров`я та відповідні
документи щоб встановити реальну придатність до військової служби.

– У ВЛК відсутні медичні документи, які б свідчили про реальне проведення огляду
лікарями. Картка містить лише висновок «придатний» та печатки з підписами
спеціалістів.

– В картці обстеження та медичного огляду зазначено діагноз: «функціональні порушення
ЖКТ». Але відсутні відомості про те, що у зв`язку з виявленою хворобою позивач
оглядався за цими медичними показаннями лікарями відповідних спеціальностей.

– Не проведено ряд необхідних досліджень: рентгену, загальний аналіз крові, визначення
групи крові та резус-належність, ЕКГ, дослідження сечі.

Подібні зауваження суду були покладені в основу судового рішення про незаконність
висновку ВЛК.

Також суди звертають увагу на те, що огляд військовослужбовців обовязково проводиться
хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом (для жінок –
гінекологом), а за медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей. Обовязково
виконуються загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, флюорографія грудної
клітини.

Оскільки у матеріалах ВЛК не було доказів реального проведення огляду чоловіка
лікарями, зокрема, не надано заповненої Картки обстеження та медичного огляду або
історії хвороби позивача із необхідними відмітками про обстеження, то висновок ВЛК був
визнаний незаконним.

Ще консультації