Як отримати невиплачену за рішенням суду пенсію померлого родича?

Пенсіонерам | Різне | Тимчасово переміщеним особам

У випадку смерті родича (батька, матері, інших родичів) його невиплачена пенсія, що була нарахована за рішенням суду, можу бути успадкована спадкоємцями. Однак, такі питання вирішуються в судовому порядку. Такі спадкоємці мають звернутися до того суду, який ухвалював рішення про нарахування пенсії, із заявою про заміну сторони стягувача.

Тобто, якщо до смерті право на стягнення такої пенсії належало пенсіонерові, який помер, то після його смерті таке право переходить його спадкоємцям. І тепер вони отримують усі права стягувача у виконавчому провадженні щодо виконання такого судового рішення, де боржником виступає пенсійний фонд.

Спершу необхідно зібрати доказову базу, а саме: судовер рішення, засівдчене належним чином; свідоцтва про народження, які підтверджують родинні зв’язки; витяг з реєстру спадкових справ і довідку нотаріуса; свідоцтво про смерть; постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження і довідку виконавчої служби про перебування такого виконавчого провадження на виконанні.

Відповідно до ст. 52 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов’язкові для особи, яку він замінив.

Згідно з ч. 1   ст. 379 КАС України У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Відповідно до ч.ч. 1, 2   ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Положеннями ч. 5   ст. 15 цього Закону   передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Згідно ст. 1227 ЦК України, суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім`ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.

Аналіз вказаних вище норм дає підстави для висновку, що суми пенсій, які були нараховані, проте не виплачені особі за життя, передаються членам його сім`ї.

При цьому, отримання вказаних коштів законодавець не ставить у залежність від отримання свідоцтва про спадщини.

Ще консультації