Як відновити документи про сімейний стан

Щодо втрачених документів

Документи про сімейний стан (про реєстрацію актів цивільного стану) можна отримати повторно, звернувшись до будь-якого органу РАЦС (незалежно від місця отримання первинного документа) або через портал ДІЯ дистанційно. Повторно можна отримати як свідоцтва, так і витяги з реєстру актів цивільного стану у таких випадках:

– якщо оригінал свідоцтва було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено;

– у разі  внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення.

ХТО МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ:

– особа, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;

– представники особи у разі подання нотаріально посвідченої довіреності або адвокат на підставі адвокатського договору і ордеру;

– представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.   

ДЕ ОТРИМАТИ:

у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника та місця державної реєстрації актів цивільного стану.

Свідоцтва про  народження дітей повторно видаються:

– їх батькам та усиновителям незалежно від віку дитини;

– опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Але особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається:

– другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, дідові і бабі як з боку батька, так і з боку матері);

– особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом;

– представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки  та піклування стосовно осіб, які мають право  на отримання свідоцтва.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видається, але можна отримати витяг з реєстру про реєстрацію укладених і розірваних шлюбів.

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно сплачується державне мито у розмірі 0,03 (2,51 грн.) неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а також сплачуються послуги за видачу документа в залежності від його виду (до 300 грн.)

ТЕРМІНИ ВИДАЧІ СВІДОЦТВ ПОВТОРНО

у разі особистого звернення заявника до відділу державної реєстрації актів цивільного стану – в день звернення, якщо звернення було саме до того органу, який видавав документ. В іншому випадку орган РАЦС робить запит до іншого органу для верифікації даних, і тільки тоді видає повторний документ.

А у разі направлення заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану  поштовим зв’язком – протягом семи днів свідоцтво надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться його до відома.

Наразі маючи доступ до Порталу Дія та електронний цифровий підпис, перебуваючи у будь-якій місцевості, є можливість подати заяву про отримання документів про державну реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян) через Портал Дія та швидко, без відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, отримати відповідні документи за вказаною у заяві адресою.

Ще консультації