Яка державна допомога надається дітям з числа внутрішньо переміщених осіб?

Тимчасово переміщеним особам

Згідно Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам – розмір грошової допомоги на дитину з числа ВПО становить 3000 грн. на місяць.
Окрім грошової допомоги, дітям, зареєстрованим як ВПО, надається також державна цільова підтримка шляхом:
 повної оплати навчання для отримання освіти (професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої) – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до правил прийому та з урахуванням квот, встановлених законодавством;
 надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти (професійної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої) – у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною /юридичною особою, відповідно до умов прийому;
 надання соціальної стипендії для студентів у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а у закладах вищої  освіти державної форми власності – за денною формою здобуття освіти. Розмір стипендії складає 890 гривень на місяць.
 безоплатного забезпечення підручниками – за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 безоплатного проживання в учнівських або студентських гуртожитках – для осіб, які навчаються на денній формі навчання;
 забезпечення безкоштовним харчуванням навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типу і форми власності для для дітей грудного віку та дітям раннього віку числа ВПО; для дітей з числа ВПО, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах; для дітей, з числа ВПО, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту.
Варто зазначити, що проживання осіб у гуртожитках забезпечується відповідним навчальним закладом за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначені цілі кошторисом таких закладів.
Для отримання державної цільової підтримки необхідно звернутися до відповідного закладу освіти із заявою у довільній формі, вказавши види цільової підтримки, на які претендує особа, а також надати довідку ВПО.
Державна цільова підтримка таких осіб здійснюється до закінчення ними навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Ще консультації