Законопроєкт про мобілізацію засуджених

Різне

Законопроект № 11079 від 13 березня 2024 року, внесений до ВР, передбачає мобілізацію засуджених, зокрема, шляхом умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Разом з тим, у постанові Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №205/1993/17-ц (касаційне провадження №61-1664св17) установлено, що особливий період діє в Україні від 17.03.2014, після оприлюднення Указу Президента України від 17.03.2014 №303/2014 «Про часткову мобілізацію» (Указ №303/2014). Також суд зазначив, що Президент України відповідного рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймав.

З пояснювальної записки до законопроєкту слідує: одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави є особи, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі. Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою.

Залучення засуджених до військової служби вимагає чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів, пов’язаних з:

– умовно-достроковим звільненням таких осіб;

– здійсненням адміністративного нагляду за ними;

– прийняття їх на військову службу та визначення особливостей її проходження;

– врегулювання питань соціального і правового захисту таких осіб тощо.

Внести зміни пропонується у такі нормативно-правові акти:
1. Кримінальний кодекс України – у частині врегулювання питань, пов’язаних з умовно-достроковим звільненням від відбування покарання осіб для проходження ними військової служби за контрактом, а також встановлення відповідальності за ухилення від проходження військової служби такими особами.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України – у частині врегулювання питань, пов’язаних з прийняттям судом рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання осіб для проходження ними військової служби за контрактом, а також зі зверненням до виконання судових рішень з цього приводу.

3. Кримінально-виконавчий кодекс України – у частині врегулювання порядку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання осіб для проходження ними військової служби за контрактом.

4. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» – у частині покладання на командирів військових частин функцій зі здійснення адміністративного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, а також взяття таких осіб на окремий облік у військовій частині.

5. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» – у частині встановлення особливостей прийняття, проходження та звільнення з військової служби осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом; врегулювання питань, пов’язаних із соціальним і правовим захистом таких осіб; взяттям таких осіб на військовий облік, зняття та виключення з нього; призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Ще консультації